Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 maart 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201189
pub.
13/03/2015
prom.
02/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/02/2015201189/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011


Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 37, 38, § 1, en 43, § 2, tweede lid, 9°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling, inzonderheid op artikel 15, § 1, lid 3, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, en § 1ter, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011;

Gelet op het voorstel van de "CWaPE" van 1december 2014 CD-14l01-CWaPE-1329 betreffende de "k"-factor die van toepassing is op fotovoltaïsche installaties met een nettovermogen lager dan of gelijk aan 10 kW;

Gelet op advies nr. 57.031/4, van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008201060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentierendabiliteitspercentage, gebruikt bij de berekening van de "k"-factor sluiten tot vaststelling van het referentie-rendabiliteitspercentage, gebruikt bij de berekening van de "k"-factor.

Overwegende dat de drastische vermindering van de referentiekostprijs een rendabiliteitsreferentie tot gevolg heeft die duidelijk hoger is dan het referentiepercentage van 7 % vastgesteld bij het ministerieel besluit van 21 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008201060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentierendabiliteitspercentage, gebruikt bij de berekening van de "k"-factor sluiten tot vaststelling van het referentie-rendabiliteitspercentage, gebruikt bij de berekening van de "k" factor, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het ministerieel besluit van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011, vervangen door het besluit van 23 juli 2013, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking drie maanden na de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 2 maart 2015.

P. FURLAN

BIJLAGE Bepaling van de verminderingsfactor k (in %) voor de periode die op 1 oktober 2011 ingaat.

Kanalen

"k"-factor

0

Vermogens ? 10 kWe


Fotovoltaïsch ? 10 kWe tot 1 januari 2009


Investering BTW 6% Vermogensklasse (kWc) : 0-7

0

Vermogensklasse (kWc) : 7-8

25

Vermogensklasse (kWc) : 8-9

50

Vermogensklasse hoger dan 9 kWc

75

Investering BTW 21% Vermogensklasse (kWc) : 0,0-4,5

0

Vermogensklasse (kWc) : 4,5-5,5

25

Vermogensklasse (kWc) : 5,5-6,5

75

Vermogensklasse hoger dan 6,5 kWc

100

Fotovoltaïsch ? 10 kWe vanaf 1 januari 2009

0

Andere kanalen ? 10 kWe

100

1

Fotovoltaïsch > 10 kWe

0

2.1

Hydraulisch met de waterstroom ? 500 kWe

100

2.2

Hydraulisch met de waterstroom ? 1 MWe

65

2.3

Hydraulisch met de waterstroom > 1 MWe

25

3

Hydraulisch accumulatiedam

25

4

Eolisch

100

5

Biogas - TIC

25

6

Biogas - sorteercentrum huishoudelijke afval en daarmee gelijkgestelde afval

25

7

Biogas - zuiveringsstation

25

8

Biogas producten/resten/afvalstoffen landbouw

100

9.1

Biogas producten/resten/afvalstoffen landbouw en agrovoeding (GEMENGD) < 1MWe

85

9.2

Biogas gemengd > 1 MWe

55

10

Vloeibare biobrandstoffen 1 (producten/gebruikte resten of afvalstoffen)

25

11.1-2

Vloeibare biobrandstoffen 2 (niet-geraffineerde producten/resten) ? 1 MWe

100

11.3

Vloeibare biobrandstoffen 2 (niet-geraffineerde producten/resten) ? 5 MWe<0

75

11.4-5

Vloeibare biobrandstoffen 2 (niet-geraffineerde producten/resten) > 5 MWe

75

12

Vloeibare biobrandstoffen 3 (niet-geraffineerde producten/resten)

75

13.1


{> Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) }Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) ? 1 MWe

100

13.2

Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) ? 5 MWe

25

13.3


{> Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) }Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) ? 20 MWe

25

13.4

Vaste biobrandstoffen 1 (afvalstoffen) < 20 MWe

25

14

Vaste biobrandstoffen 2 (industrieresten)

100

15

Vaste biobrandstoffen 3 (korrels en energieteelten)

100

16.1

Fossiele warmtekrachtkoppeling (aardgas, gasolie, gas en recuperatiewarmte) ? 1 MWe

100

16.2-3-4-5

Fossiele warmtekrachtkoppeling (aardgas, gasolie, gas en recuperatiewarmte) > 1 MWe

25


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011206239 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011.

Namen, 2 maart 2015.

P. FURLAN

^