Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 02 juni 2015

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Lucien SEMAILLE c.s. heeft de nietigverklaring gev Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2015 Deze zaken zijn ingesc(...)

bron
raad van state
numac
2015018175
pub.
02/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Lucien SEMAILLE c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het Waals ministerieel besluit van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015201189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2015 Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 215.795/XV-2798 en G/A 215.798/XV-2799.

Voor de Hoofdgriffier : Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^