Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen type koninklijk besluit prom. 02/03/2015 pub. 22/03/2016 numac 2016000188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015003098 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015035295 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van het secretariaat van de beroepscommissie belast met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktische rijexamen type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035299 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015201189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 02/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 type decreet prom. 02/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting en het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993

programmadecreet

type programmadecreet prom. 02/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015201470 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2015
^