Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 12 juni 2015

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Groupement des petits producteurs d'énergies vertes Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2015 Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2015018186
pub.
12/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Groupement des petits producteurs d'énergies vertes c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het Waals ministerieel besluit van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015201189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2015 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 215.814/XV-2800.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^