Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 oktober 2018
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031978
pub.
15/10/2018
prom.
01/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/01/2018031978/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 8, 3°, en artikel 9, 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 7 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, artikel 28, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 26 februari 2018;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 4 april 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 27 juli 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 2 augustus 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree worden de volgende tussenkomsten voorzien ten laste van het Fonds: 1° op beslagen met een statuut « B.V.D. vrij » zoals bepaald in artikel 15 van hetzelfde besluit: - 2 euro per analyse (BTW inclusief) indien een virologische bewaking, zoals bedoeld in artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt uitgevoerd op alle nieuwgeboren kalveren; of - 2 euro per analyse (BTW inclusief) voor het virologisch onderzoek van de runderen die in toepassing van bijlage 4, C een statuut « IPI verdacht » toegekend krijgen; 2° op beslagen die hun statuut « B.V.D. vrij » verloren hebben, een vergoeding voor de runderen die naar aanleiding van een virologisch onderzoek uitgevoerd in toepassing van bijlage 4, B., 3°, a) of bijlage 4, C., van hetzelfde besluit een statuut « IPI » toegekend krijgen, ten bedrage van: - 25 euro voor een mannelijk rund en 100 euro voor een vrouwelijk rund van het « melk » type; - 150 euro voor een rund van het « gemengd » type; - 500 euro voor een rund van het « vlees » type; 3° de kosten verbonden aan het verzenden van de oorweefselmonsters genomen in toepassing van artikel 3 van hetzelfde besluit.Het bedrag per zending wordt contractueel vastgelegd met BPost; 4° de kosten verbonden aan het uitvoeren van een genetisch identificatieprofiel bedoeld in artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit en volgens het officieel tarief van de vereniging zoals gepubliceerd op zijn website en op voorlegging van schuldvorderingen per kwartaal opgesteld met vermelding van het aantal uitgevoerde analyses.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree wordt opgeheven.

Brussel, 1 oktober 2018.

D. DUCARME

^