Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal, de plaats van vestiging en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014897 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de opleidingsuren over de tijd, tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot het examen over de technische rijvaardigheden en tot vaststelling van het logboek als middel om de voorwaarden voor de toegang tot het praktijkexamen te controleren type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014898 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032102 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205575 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en nadere actualiseringsregels voor het EPB-certificaat voor openbare gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018205576 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-certificeerder voor openbare gebouwen
^