Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 december 2022
gepubliceerd op 03 februari 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022043168
pub.
03/02/2023
prom.
15/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 8, 3°, en artikel 9, 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 7 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, artikel 28, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 25 november 2021 en 11 februari 2022;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 5 mei 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting, d.d. 7 juli 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 19 oktober 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree worden de woorden "2 euro per analyse (BTW inclusief)" telkens vervangen door de woorden "1 euro per analyse (BTW inclusief)".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

Brussel, 15 december 2022.

D. CLARINVAL

^