Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 september 2023
gepubliceerd op 06 oktober 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023045724
pub.
06/10/2023
prom.
21/09/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1°, laatst gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, artikel 28, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 30 maart 2023;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 10 mei 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 23 juni 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 20 juli 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018031978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° wordt het eerste streepje opgeheven; b) de bepaling onder 2° wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vergoedingen bedoeld in het eerste lid zijn van toepassing voor een maximale periode van 18 maanden.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2023.

Brussel, 21 september 2023.

D. CLARINVAL

^