Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024, wordt de heer Raf TRUYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024004611
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004396 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur en de adjunct-directeur van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur en de adjunct-directeur van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024201860 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten" type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 14/05/2024 numac 2024004373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan sluiten, wordt de heer Raf TRUYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 mei 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^