Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 september 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij de hoven en rechtbanken: - mevr. Boydens L. - de heer D'Hert M. - mevr. Everts E. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsge - mevr. Ruchard B. gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022042075
pub.
28/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij de hoven en rechtbanken: - mevr. Boydens L. - de heer D'Hert M. - mevr. Everts E. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, - mevr. Ruchard B. gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, - mevr. Boccart E. - mevr. de Wasseige F. - de heer Thewis M. - mevr. Vancaelemont L. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, - de heer Lammens K. - mevr. Quagebeur F. - mevr. Willems S. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, - mevr. Huby M. gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, wordt mevr. Van Isterdael E., assistent bij de griffie van het hof van Cassatie, benoemd in de graad van griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten, wordt de heer Mehauden F., assistent bij de griffie van het arbeidshof te Brussel, benoemd in de graad van griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033219 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033385 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt mevr. Vandewalle C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, worden benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: - mevr. Duquesne M., assistent bij deze griffie - mevr. Hazard C., assistent bij het parket van het hof van beroep te Brussel - mevr. Hejli S., assistent bij deze griffie.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten, wordt mevr. Bouffioulx F., assistent bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, benoemd in de graad van griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, worden benoemd in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: - mevr. Bral C., assistent bij deze griffie - mevr. Fourneau N., assistent bij deze griffie.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022: - wordt de heer Monfils L., assistent bij het parket Brussel, benoemd in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - wordt mevr. Bos J. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg - wordt mevr. Hérinne V., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Nijvel benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant - wordt de heer Verhofstadt J., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - worden benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen: - mevr. Metsu D. - mevr. Xhafer L. - wordt mevr. Geuns S., assistent bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren benoemd in de graad van griffier bij deze rechtbank, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033219 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033385 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt mevr. Storms H., griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, via mutatie benoemd in dezelfde graad bij de ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten, wordt mevr. Borghs J. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluit van 1 september, wordt de heer Ramael S., assistent bij de griffie van het vredegerecht Sint-Jans-Molenbeek, benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, wordt de heer Di Giulio-Cesare V., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Waals-Brabant, via mutatie, benoemd in dezelfde graad bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022 : - wordt mevr. Alsteens P., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de vredegerechten Namen - wordt mevr. Bauche M., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Henegouwen.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluit van 1 september 2022, wordt mevr. Dhoore I., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Brugge, benoemd in de graad van griffier bij de politierechtbank West-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie: - mevr. Tachelet C. - mevr. Wilmots K. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie: - mevr. Roegiers M. - de heer Signor A. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie: - de heer Butaye J.-B. - mevr. Garcez C. - mevr. Geeroms A.-M. - mevr. Warnon A. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie: - mevr. Boghaert M. - mevr. De Vylder E. - mevr. Peelaers J. - mevr. Standaert E. - mevr. Vandegehuchte J. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd als gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie: - mevr. Courtoy M.-C. - mevr. Doutrewe C. - mevr. Kaschten M. - mevr. Wéry M. gerechtelijke stagiairs voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022 : - wordt mevr. Bruyndonckx K., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen - wordt mevr. De Luycker J., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van criminoloog in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033219 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033385 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt mevr. Delorme V., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten, wordt mevr. Orban E., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluit van 1 september 2022, wordt mevr. Wyns J., secretaris bij het parket bij het Hof van Cassatie, benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket voor de verkeersveiligheid.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022, worden benoemd, in de hoedanigheid van stagiair in de graad van secretaris bij het parket voor verkeersveiligheid: - de heer Goset C. - mevr. Janssens I. Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022: - wordt mevr. Derloche L., assistent bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket - wordt mevr. Luciano L., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het hof van beroep te Luik Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022: - wordt mevr. Jacomen L., assistent bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket - wordt de heer Hechtermans P., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket de Brussel - wordt de heer Dupont E., assistent bij het parket de Brussel, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten, wordt mevr. Froment A., secretaris-hoofd van dienst bij het parket Charleroi, wordt aangewezen in het mandaat van de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket Charleroi voor een periode van 5 jaar.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022: - wordt mevr. Vieslet V., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi, benoemd in de graad van secretaris bij het parket Charleroi - wordt mevr. Decorte D., assistent bij het parket Halle-Vilvoorde, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluit van 6 september 2022, wordt mevr. Dewaelheyns N., assistent bij het parket te Liège, afdeling Luik, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten sluiten, wordt mevr. Moreau C., assistent bij het parket te Luik, afdeling Luik, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022033219 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022205454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022033385 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt mevr. Voyeux K., assistent bij het parket Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022: - wordt de heer Vanderstraeten O., assistent bij het parket Namen, afdeling Namen, benoemd in de graad van secretaris bij dit parket - wordt mevr. Steurs C., assistent bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Hasselt, benoemd in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijke arrondissement Limburg.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, worden benoemd in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijke arrondissement Antwerpen: - mevr. Van Dyck E., assistent bij dit arbeidsauditoraat, afdeling Turnhout - mevr. Vercauteren C., assistent bij dit arbeidsauditoraat, afdeling Antwerpen Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2022, worden benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken: - mevr. De Bauw V. - mevr. Vandenbossche O. Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022: - wordt mevr. Bronselaer L. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbare ministerie - wordt de heer Delvaux K., attaché bij het parket Brussel, benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché - wordt mevr. Van de Weghe M. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriele besluiten van 13 september 2022, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - mevr. Boydens L. - de heer D'Hert M. - mevr. Everts E. gerechtelijke attachés bij de hoven en rechtbanken.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Vancaelemont L., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, mevr.

Ruchard B., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven, de heer Thewis M., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, mevr. Huby M., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, mevr. de Wasseige F., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 13 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen: - de heer Lammens K. - mevr. Quagebeur F. gerechtelijke attachés bij de hoven en rechtbanken.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, mevr. Boccart E., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is aangewezen om ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen: - mevr. Willems S. gerechtelijke attaché bij de hoven en rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Antwerpen, mevr. Tachelet C., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten is aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket Bergen, de heer Butaye J.-B., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Brussel, mevr. Roegiers M., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 12 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Charleroi: - mevr. Garcez C. - de heer Signor A. gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Halle-Vilvoorde, mevr. Geeroms A.-M., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Limburg, mevr. Wilmots K., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 12 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Luik: - mevr. Doutrewe C. - mevr. Kaschten M. - mevr. Warnon A. - mevr. Wéry M. gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 12 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Luxemburg: - mevr. Courtoy M.-C. gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 12 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Oost-Vlaanderen: - mevr. De Vylder E. - mevr. Peelaers J. - mevr. Standaert E. gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministeriele besluiten van 12 september 2022 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket West-Vlaanderen: - mevr. Boghaert M. - mevr. Vandegehuchte J. gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Deze besluiten treden in werking op 1 oktober 2022.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, wordt mevr.

Bruyndonckx K., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 13/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022032628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, wordt mevr. De Luycker J., criminoloog in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriele besluiten van 13 september 2022: - wordt mevr. Delorme V., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Luxemburg - wordt mevr. Orban E., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Luik.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/)

^