Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 april 2022 is een einde gesteld aan de functies van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van Mostrey I..; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergun(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022032163
pub.
25/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 04/05/2022 numac 2022031952 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022202514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 17/05/2022 numac 2022201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022031958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline sluiten is een einde gesteld aan de functies van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van Mostrey I..;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2022 `s avonds;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt benoemd in de hoedanigheid van stagiair van de klasse A1 met de titel van referendaris bij de rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, mevr d'Odémont V.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van het hof van beroep Luik, de heer Quintin M.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022020614 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022031811 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 24/05/2022 numac 2022040748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten wordt benoemd in de hoedanigheid van stagiaire in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, de heer Milambo Kande C.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022020614 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022031811 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 29/03/2022 pub. 24/05/2022 numac 2022040748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten wordt benoemd in de hoedanigheid van stagiaire in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, de heer Magotteaux D.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt mevr. De Cleer S. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt benoemd in de hoedanigheid van stagiair van de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Luik, gerechtelijk arrondissement Luik, mevr. Demeester O.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 18 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten wordt mevr. Del Forno A. is benoemd in de hoedanigheid van stagiair van de klasse A2 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst van het college van de hoven en rechtbanken;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2022, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent te vervullen aan mevr. Ponchaut K., assistent bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022020840 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Investeringscel voor het spoor type ministerieel besluit prom. 11/05/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022031976 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten, is de mevr. Clarysse T., griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/)

^