Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2022
gepubliceerd op 09 mei 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022031958
pub.
09/05/2022
prom.
24/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, § 1, ingevoegd bij de wet van 25 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed;

Gelet op advies 70.832/1 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de richtlijn (EU) 2020/2088 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etikettering van allergene geurstoffen in speelgoed, de richtlijn (EU) 2020/2089 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op allergene geurstoffen in speelgoed, en van de richtlijn (EU) 2021/903 van de Commissie van 3 juni 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de specifieke grenswaarden voor aniline in bepaalde speelgoedartikelen betreft.

Art. 2.In bijlage II "Bijzondere veiligheidseisen", deel III, "Chemische eigenschappen", punt 10, van het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de tabel aangevuld met de bepalingen onder (56) tot (58), luidende:

Nr. Naam van de allergene geurstof

CAS-nummer

"(56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde)

526-37-4

(57)

Chlooratranol (3-chloor-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde)

57074-21-2

(58)

Methylheptinecarbonaat

111-12-6"


Dénomination de la substance parfumante allergissante

N° CAS

« (56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

526-37-4

(57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2

(58)

Heptine carbonate de méthyle

111-12-6 »


2° in het derde lid wordt de tabel vervangen door de tabel opgenomen als bijlage.

Art. 3.In aanhangsel C van bijlage II "Bijzondere veiligheidseisen" van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018040652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2021, wordt de tabel aangevuld met een bepaling onder 12°, luidende:

Stof

Cas nr.

Grenswaarde

"12° Aniline

62-53-3

30 mg/kg na reductieve splitsing in speelgoedmateriaal van textiel en speelgoedmateriaal van leder 10 mg/kg als vrij aniline in vingerverf 30 mg/kg na reductieve splitsing in vingerverf"


Substance

N° Cas

Valeur limite

« 12° Aniline

62-53-3

30 mg/kg après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet 10 mg/kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt 30 mg/kg après coupure réductrice dans les peintures au doigt »


Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 5 juli 2022, met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt op 5 december 2022.

Art. 5.De minister bevoegd voor de Bescherming van de Veiligheid van de Consumenten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage

"Nr.

Naam van de allergene geurstof

CAS-nummer

(1)

4-Methoxybenzylalcohol

105-13-5

(2)

Benzylbenzoaat

120-51-4

(3)

Benzylcinnamaat

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldehyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limoneen

5989-27-5

(9)

Linalool

78-70-6

(10)

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

127-51-5

(11)

Acetylcedreen

32388-55-9

(12)

Amylsalicylaat

2050-08-0

(13)

trans-Anethol

4180-23-8

(14)

Benzaldehyde

100-52-7

(15)

Kamfer

76-22-2; 464-49-3

(16)

Carvon

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(17)

?-Caryofylleen (ox.)

87-44-5

(18)

Rose ketone-4 (Damascenon)

23696-85-7

(19)

a-Damascon (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(20)

cis-?-Damascon

23726-92-3

(21)

{delta}-Damascon

57378-68-4

(22)

Dimethylbenzylcarbinylacetaat (DMBCA)

151-05-3

(23)

Hexadecanolacton

109-29-5

(24)

Hexamethylindanopyran

1222-05-5

(25)

(DL)-Limoneen

138-86-3

(26)

Linalylacetaat

115-95-7

(27)

Menthol

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(28)

Methylsalicylaat

119-36-8

(29)

3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenteen-1-yl)pent-4- een-2-ol

67801-20-1

(30)

a-Pineen

80-56-8

(31)

?-Pineen

127-91-3

(32)

Propylideenftalide

17369-59-4

(33)

Salicylaldehyde

90-02-8

(34)

a-Santalol

115-71-9

(35)

?-Santalol

77-42-9

(36)

Sclareol

515-03-7

(37)

a-Terpineol

10482-56-1; 98-55-5

(38)

Terpineol (mengsel van isomeren)

8000-41-7

(39)

Terpinoleen

586-62-9

(40)

Tetramethylacetyloctahydronaftalenen

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(41)

Trimethylbenzeenpropanol (Majantol)

103694-68-4

(42)

Vanilline

121-33-5

(43)

Olie van Cananga odorata en ylang-ylang

83863-30-3; 8006-81-3

(44)

Olie van de schors van Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

(45)

Olie van de bladeren van Cinnamomum cassia

8007-80-5

(46)

Olie van de schors van Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(47)

Olie van de bloemen van Citrus aurantium amara

8016-38-4

(48)

Olie van de schil van Citrus aurantium amara

72968-50-4

(49)

Olie van de schil van Citrus bergamia, geperst

89957-91-5

(50)

Olie van de schil van Citrus limonum, geperst

84929-31-7

(51)

Olie van de schil van Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis), geperst

97766-30-8; 8028-48-6

(52)

Oliën van Cymbopogon citratus/schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(53)

Olie van de bladeren van Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

(54)

Olie van de bladeren/bloemen van Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(55)

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(56)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(57)

Olie van de vruchten van Laurus nobilis

8007-48-5

(58)

Olie van de bladeren van Laurus nobilis

8002-41-3

(59)

Olie van de zaden van Laurus nobilis

84603-73-6

(60)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(61)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(62)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(63)

Mentha spicata

84696-51-5

(64)

Narcissus spp.

verschillende, met inbegrip van 90064-25-8

(65)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(66)

Pinus mugo

90082-72-7

(67)

Pinus pumila

97676-05-6

(68)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(69)

Rozenbloemolie (Rosa spp.)

verschillende, met inbegrip van 8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6

(70)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(71)

Terpentijnolie

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0".

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 24 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^