Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2022

Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 2 september 2021 wordt de heer Karl DHAENE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België Bij koninklijk besluit van 2 september 2021 wordt de heer Guy L.J. HAMBROUCK ontheven uit zijn (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021034474
pub.
26/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 2 september 2021 wordt de heer Karl DHAENE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Argentijnse Republiek, in de Republiek Paraguay en in de Republiek ten oosten van de Uruguay, met standplaats te Buenos Aires.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Guy L.J. HAMBROUCK ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Guinee, met standplaats te Conakry.

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2021 wordt de heer Henri VANTIEGHEM ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Kazachstan, in de Republiek Tadzjikistan en in de Kirgizische Republiek.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Nur-Sultan.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer François BONTEMPS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Korea, en wordt hij eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Seoel.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Gianmarco RIZZO ontheven uit zijn functie van Adjunct-Posthoofd bij de Ambassade van België te Moskou.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Iran en wordt hij eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Teheran.

Bij koninklijke besluiten van 6 september 2021 wordt de heer Michel GOFFIN ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Filipijnen, in de Republiek der Marshalleilanden, in de Federale Staten van Micronesia en in Palau, met standplaats te Manila, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Gemenebest van Australië, in Nieuw-Zeeland, in de Republiek Fiji, in het Koninkrijk Tonga en in de Cookeilanden, met standplaats te Canberra.

Hij wordt evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten en in het overzees land Frans-Polynesië.

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2021 wordt de heer Peter MADDENS ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Argentijnse Republiek, in de Republiek Paraguay en in de Republiek ten oosten van de Uruguay, met standplaats te Buenos Aires.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republieken Kenia, Madagaskar en Seychellen, in de Staat Eritrea, in de Unie der Comoren en in de Federale Republiek Somalië, met standplaats te Nairobi.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten en wordt hij belast met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij : - de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties in Nairobi (UNON); - de Permanente Vertegenwoordiging van België bij het Programma van de Verenigde Naties voor Menselijke Nederzettingen (HABITAT); - de Permanente Vertegenwoordiging van België bij het Programma van de Verenigde Naties voor het Leefmilieu (PVNL).

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2021 wordt de heer Jean-Jacques BASTIEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Cuba, in de Republiek Haïti en in de Dominicaanse Republiek, met standplaats te Havana.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten.

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2021 wordt de heer Bert SCHOOFS ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Azerbeidzjan, in de Republiek Turkmenistan en in Georgië, met standplaats te Baku, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bogota.

Hij wordt evenals aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Republiek Colombia, in Curaçao, in Aruba, in Sint Maarten en in de Bijzondere Gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bij koninklijke besluiten van 19 september 2021 wordt de heer Michel PEETERMANS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Azerbeidzjan, in de Republiek Turkmenistan en in Georgië, met standplaats te Baku.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021021988 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Chennai en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021032346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures en van toepassing zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021203912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot vervanging van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (156937/CO/220) (1) sluiten wordt de heer Marc TRENTESEAU, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Staat Koeweit, geaccrediteerd in dezelfde hoedanigheid in het Koninkrijk Bahrein, met standplaats te Koeweit.

Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige sluiten wordt Mevrouw Karen VAN VLIERBERGE ontheven uit haar functie van Adjunct- Posthoofd en medewerkster belast met het diplomatieke beleidsdomein bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021021988 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Chennai en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021032346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures en van toepassing zijnde baremieke overgangsmaatregelen in het kader van het periodieke onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2021 pub. 08/10/2021 numac 2021203912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot vervanging van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (156937/CO/220) (1) sluiten wordt Mevrouw VAN VLIERBERGE geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in Ierland, met standplaats te Dublin en wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 23 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021204002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Interneauditdienst type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021204944 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2016 waarbij, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de betrekkingen van de personeelsleden van de Federale Interneauditdienst die een zelfde trap van de hiërarchie vormen, worden vastgesteld sluiten wordt de heer Karl LAGATIE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties te New York, als Adjunct-Posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Hij wordt gemachtigd om de titel van Ambassadeur te dragen tijdens de uitoefening van deze functie wegens het Belgische Voorzitterschap van het Vijfde Comité.

^