Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2018

Aanpassing buiten index op 1 juli 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 juli 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invali(...) I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 22 juni 2018 tot wijziging van (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018205142
pub.
10/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 juli 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 juli 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018031384 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijk integratie (B.S. 04.07.2018). 1. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 47,32 EUR II. Stelsel der zeelieden Krachtens het koninklijk besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018031384 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijk integratie (B.S. 04.07.2018). 1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 47,32EUR B. Pensioenen I. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het Koninklijk besluit van 17 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sluiten houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 26.06.2018). a) Basisbedrag (samenwonende) .. . . . 8.771,81 EUR b) Basisbedrag x 1,5 (alleenstaande) .. . . . 13.157,72 EUR C. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaar bedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 15 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018202263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel sluiten. houdende verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. (B.S. 02.08.2018).

Krachtens de wet van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type wet prom. 02/09/2018 pub. 23/04/2020 numac 2020020666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (B.S. 20.09.2018).

I. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap trad in werking op 1 juli 1987. Deze wet verleent twee types tegemoetkomingen : de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 7.143,93 EUR b) categorie B .. . . . 10.715,90 EUR c) categorie C .. . . . 14.767,85 EUR 2. Integratietegemoetkoming : a) categorie I .. . . . 1.246,96 EUR b) categorie II .. . . . 4.124,44 EUR c) categorie III .. . . . 6.559,38 EUR d) categorie IV .. . . . 9.532,52 EUR e) categorie V .. . . . 10.807,08 EUR D. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018031384 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijk integratie (B.S. 04.07.2018 ). a) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 14.763,19 EUR

^