Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 september 2015

Elektrische verbindingen Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 september 2015, wordt de beslissing van het Gemeentecollege van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing van 20 maart 2015, waarbij aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20 te 1000 B

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011353
pub.
21/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische verbindingen Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Verzekeringstussenpersonen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2015 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of het zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Verzekeringstussenpersonen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten, wordt de beslissing van het Gemeentecollege van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing van 20 maart 2015, waarbij aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20 te 1000 Brussel, een wegvergunning (index: 9.EE/235/26189quater) wordt verleend voor de heropbouw en exploitatie van het segment Ruien-Thieulain, hetgeen deel uitmaakt van de bovengrondse lijn Ruien-Chièvres-Antoing, uitgebaat op een spanning van 150 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing, goedgekeurd.

^