Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2013

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Louis Anciaux, specifiek attaché bij de stad Andenne; de heer Henri de heer Jean Maes, gemeenteraadslid bij de stad Andenne; de heer Jacques Mazy, gemeenteraadslid (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2013027065
pub.
26/02/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Internationale Vrouwendag type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van koperen buizen, gelegen in Luik en die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, de productie en de verkoop van industriële voertuigen, opleggers, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw, gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Louis Anciaux, specifiek attaché bij de stad Andenne; de heer Henri-Jean Gindt, gemeenteraadslid bij de stad Andenne; de heer Jean Maes, gemeenteraadslid bij de stad Andenne; de heer Jacques Mazy, gemeenteraadslid bij de stad Andenne; de heer Francis Verborg, schepen bij de stad Andenne; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Andrée-Marie Bouhisse, kantoorbediende bij de stad Andenne;

Mevr. Françoise Collard, kantoorbediende bij de stad Andenne;

Mevr. Nicole Delforge, beheerder van de « régie sportive » (sportregie) bij de stad Andenne.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011202041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen, ter omzetting van Richtlijn 2010/59/EU type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Bernard Denayst, afdelingshoofd bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Georges Duvivier, burgemeester bij de gemeente Pepinster; de heer Jean-Jacques Flahaux, gemeenteraadslid bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Bernard Piron, gemeenteontvanger bij de gemeente Thimister; de heer Denis Schollaert, schepen bij de gemeente 's-Gravenbrakel;

Mevr. Paulette Stasse, gemeenteontvanger bij de gemeente Stavelot; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer René Baland, kantoorbediende bij de gemeente 's-Gravenbrakel;

Mevr. Fabienne Bailand, administratief diensthoofd bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Henri Beetens, brigadier bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Guy Brosserez, bureauchef bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Michel Foguenne, technisch hoofdbeambte bij de gemeente Stavelot;

Mevr. Cécile Forthomme, administratief dienstchef bij de gemeente Pepinster; de heer Richard Guillaume, geschoold arbeider bij de gemeente Gembloux;

Mevr. Michèle Maas, kantoorbediende bij de gemeente 's-Gravenbrakel;

Mevr. Josiane Mary, kantoorbediende bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Pascal Noël, kantoorbediende bij de gemeente s-Gravenbrakel; de heer André Van Brabant, administratief dienstchef bij de gemeente Borgworm; de heer Jules Vanhal, meestergast bij de gemeente Floreffe; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Isabelle Bernier, gegradueerde bibliothecaresse bij de gemeente Lierneux; de heer Philippe Bruyère, kantoorbediende bij de gemeente Stavelot; de heer José Delvenne, geschoold arbeider bij de gemeente Pepinster; de heer Jean Denève, geschoold arbeider bij de gemeente Pepinster; de heer Alain Devigne, kantoorbediende bij de gemeente Sainte-Ode; de heer Christian Flammang, geschoold arbeider bij de gemeente Vielsam; de heer Christian Henrard, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer Alain Lefèbre, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer Jacques Lievens, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot;

Mevr. Josianne Loiseau, kantoorbediende bij de gemeente Stavelot; de heer Claudy Milon, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer Reinhold Quetsch, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Jean-Marie Alleyn, arbeider bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Bernard Coupe, arbeider bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Alain Cremer, arbeider bij de gemeente Welkenraedt; de heer Claude De Dekker, arbeider bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer Marcel Gorez, arbeider bij de gemeente 's-Gravenbrakele;

Mevr. Marie-Louise Noupre, professionele medewerkster bij de gemeente Lierneux.

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2011 : - wordt de volgende persoon bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : de heer Lucien Baguette, gemeentesecretaris bij de gemeente Thimister-Clermont; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer Jean-Marc Beauve, gemeentesecretaris bij de gemeente Pepinster;

Mevr. Marie Philippet, gemeenteontvanger bij de gemeente Waremme; de heer Robert Servais, gemeentesecretaris bij de gemeente Borgworm; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer Jean-Pol Bleus, schepen bij de gemeente Stavelot; de heer Paul Hardy, gemeenteraadslid bij de gemeente Plombières; de heer Georges Legros, schepen bij de gemeente Thimister-Clermont; de heer Freddy Paquet, gemeenteraadslid bij de gemeente Rochefort; de heer Jacques Remy-Paquay, gemeentesecretaris bij de gemeente Stavelot; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer Etienne Ghyselinck, technisch bureauchef bij de gemeente Braine-le-Comte; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Philippe Lebacq, administratief dienstchef bij de gemeente Gembloux;

Mevr. Myriam Liemans, administratief diensthoofd bij de gemeente 's-Gravenbrakel; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Christine Abrassart, kantoorbediende bij de gemeente 's-Gravenbrakel; de heer André Bajot, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer Ivan Bastin, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer José Bourguet, brigadier bij de gemeente Stavelot; de heer Jean-Marie Close, geschoold arbeider bij de gemeente Stavelot; de heer José Desmet, geschoold arbeider bij de gemeente Gembloux;

Mevr. Margaretha Drömmer, administratief dienstchef bij de gemeente Welkenraedt; de heer Jean-Claude Fafchamps, directiesecretaris bij de gemeente Welkenraedt; de heer Gilbert Jadoul, geschoold arbeider bij de gemeente Gembloux;

Mevr. Marie-Madeleine Lahaye, kantoorbediende bij de gemeente Stavelot;

Mevr. Martine Meertens, gegradueerde bibliothecaresse bij de gemeente Pepinster;

Mevr. Christiane Philippe, kantoorbediende bij de gemeente Stavelot;

Mevr. Anne-Marie Philippot, kantoorbediende bij de gemeente Floreffe;

Mevr. Véronique Rensonnet, administratief dienstchef bij de gemeente Stavelot; de heer Georges Rondas, geschoold arbeider bij de gemeente Gembloux; de heer Bernard Willot, kantoorbediende bij de gemeente 's-Gravenbrakel;

Mevr. Marie-Rose Zinzen onderbureauchef bij de gemeente Pepinster; - wordt de Bronzen Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Marcel Baiwir, geschoold arbeider bij de gemeente Houffalize;

Mevr. Jeannine Cornet, geschoold arbeidster bij de gemeente Lierneux; de heer Albert Debaty, arbeider bij de gemeente Floreffe;

Mevr. Maria Servais, kantoorbediende bij de gemeente Lierneux.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding sluiten : - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer Jean Goetynck, schepen bij de gemeente Hamois; de heer Rudi Haep, schepen bij de gemeente Bütgenbach; de heer Pierre Hallet, burgemeester bij de gemeente Trois-Ponts; de heer Théodore Onclin, gemeenteraadslid bij de gemeente Bassenge; de heer Paul Sleypenn, schepen bij de gemeente Bassenge; de heer Joël Tobias, gemeentesecretaris bij de gemeente Bassenge; de heer Josef Willems, gemeenteraadslid bij de gemeente Bütgenbach; de heer Jean-Pol Antoine, gemeentesecretaris bij de gemeente Trois-Ponts; de heer Reiner Langer, gemeenteontvanger bij de gemeente Bütgenbach; de heer Gaston Stark, schepen bij de gemeente Trois-Ponts; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Auguste Klinkenberg, kantoorbediende bij de gemeente Eupen; de heer Marc Jacobs, specifiek attaché bij de gemeente Sankt Vith; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Jean Denis, geschoold arbeider bij de gemeente Bassenge; de heer José Haren, geschoold arbeider bij de gemeente Bassenge; de heer Patrice Hellinx, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge; de heer Bernard Noe, technisch beambte bij de gemeente Bassenge;

Mevr. Marie-Claude Olivier, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge;

Mevr. Joëlle Tilkin, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge; - wordt de Bronzen Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Marie-Anne Rosewick, kantoorbediende bij de gemeente Trois-Ponts; de heer René Rouxhet, geschoold arbeider bij de gemeente Trois-Ponts.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding sluiten : - wordt de volgende persoon benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Emil Dannemark, burgemeester bij de gemeente Bütgenbach; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Michèle Blaffart, administratief diensthoofd bij de gemeente Bassenge;

Mevr. Elisabeth Dothée, administratieve dienstchef bij de gemeente Bassenge; de heer Bernard Schumacher, onderbureauchef bij de gemeente Bütgenbach; de heer Paul Schumacher, hoofdbrigadier bij de gemeente Bütgenbach;

Mevr. Christine Töller, onderbureauchef bij de gemeente Bütgenbach; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Renée Bare, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge; de heer Théodore Baron, geschoold arbeider bij de gemeente Bassenge; de heer Jean-Pierre Burton, geschoold arbeider bij de gemeente Trois-Ponts; de heer Gérard Cabu, geschoold arbeider bij de gemeente Hamois; de heer Joseph Demale, geschoold arbeider bij de gemeente Hamois;

Mevr. Helga Franzen, kantoorbediende bij de gemeente Bütgenbach;

Mevr. Marina Greday, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge;

De heer Ludovicus Schiepers, geschoold arbeider bij de gemeente Bassenge;

Mevr. Maguy Simon, kantoorbediende bij de gemeente Bassenge; de heer Albert Thomas, geschoold arbeider bij de gemeente Trois-Ponts; de heer Alain Vincent, geschoold arbeider bij de gemeente Sprimont.

Bij koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer Jacques Dupont, gemeenteontvanger bij de stad Bergen; de heer Jean Hermand, adjunct-adviseur bij de stad Bergen; de heer Daniel Kokot, attaché-architect bij de stad Bergen;

Mevr. Mme Michèle Rouhart, eerste attaché bij de stad Bergen; de heer Jean-Claude Vanderlinden, afdelingshoofd bij de stad Bergen; de heer Dominique Vercruysse, gemeenteontvanger bij de stad Moeskroen; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. Jeannine Abrassart, gegradueerde bibliothecaresse bij de stad Bergen;

Mevr. Paule Bury, administratief diensthoofd bij de stad Bergen; de heer Freddy Cauchie, hoofdmeestergast bij de stad Bergen; de heer Jean-Claude Charron, administratief dienstchef bij de stad Bergen;

Mevr. Myriam Deberdt, bureauchef bij de stad Moeskroen; de heer Yves Descamps, administratief diensthoofd bij de stad Bergen;

Mevr. Jacqueline Godart, bureauchef-bibliothecaresse bij de stad Zinnik; de heer Alain Herbe, administratief diensthoofd bij de stad Moeskroen;

Mevr. Josée Honoré, administratief diensthoofd bij de stad Bergen; de heer Paul Hulin, eerstaanwezend maatschappelijk medewerker bij de stad Bergen; de heer Franz Lavennes, administratief diensthoofd bij de stad Bergen; de heer Yvan Limbourg, administratief diensthoofd bij de stad Bergen; de heer Guy Moulin, technisch hoofdbeambte bij de stad Moeskroen; de heer Michel Petit, hoofdmeestergast bij de stad Bergen; de heer Jacques Rousseau, hoofdmeestergast bij de stad Bergen; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Nicole André, kantoorbediende bij de stad Zinnik; de heer Jean-Paul Delcourt, geschoold arbeider bij de stad Zinnik;

Mevr. Jocelyne Dubrulle, kantoorbediende bij de stad Zinnik; de heer M. Michel Fitvoye, geschoold arbeider bij de gemeente Manage;

Mevr. Cécile Heusschen, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Evelyne Lebrun, kantoorbediende bij de stad Zinnik; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Robert Simon, half-geschoold arbeider bij de stad Bergen; de heer Guy Van der Maren, half-geschoold arbeider de stad Bergen; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Antonia Basta, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Madeleine Bellot, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Evelyne Carpentier, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Marie-Thérèse Champion, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Joëlle Chevalier, kantoorassistente bij de stad Bergen;

Mevr. Marie Duez, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Francine Fourmentine, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Nicole Giloteau, professionele medewerkster bij de stad Bergen;

Mevr. Julienne Godrie, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Claudine Honoré, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Myriam Hoyas, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Marianne Liénard, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Viviane Luton, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Annie Mevis, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Christiane Minart, interieurverzorgster bij de stad Bergen; de heer Michel Onckelet, ongeschoold arbeider voor zware werken bij de stad Châtelet;

Mevr. Myrianne Sibret, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Josiane Talmat, interieurverzorgster bij de stad Bergen;

Mevr. Marie-France Visée, interieurverzorgster bij de stad Bergen.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, teneinde de bouw van het Gewestelijk Expresnet te realiseren sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Monique Delre, gemeenteontvanger bij de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve; de heer André Desmarlières, gemeentesecretaris bij de gemeente Opzullik; de heer M. Michel De Smet, attaché (industrieel ingenieur) bij de stad Bergen; de heer André Flamecourt, afdelingshoofd bij de stad Bergen;

Mevr. Martine Lebacq, gemeenteontvanger bij de stad Zinnik; de heer Michel Leclercq, technisch directeur bij de stad Zinnik;

Mevr. Arlette Leroisse, afdelingshoofd bij de stad Bergen; de heer Alain Vincent, specifiek attaché bij de stad Bergen.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Jacqueline Godart, bureauchef-bibliothecaresse bij de stad Zinnik; de heer Jean-Claude Peeters, gemeenteraadslid bij de gemeente Ans; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Micheline Frenay, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Germaine Hilligsmaan, bibliothecaresse bij de stad Verviers;

Mevr. Jacqueline Jacquet, kribbedirectrice-bureauchef bij de gemeente Ans;

Mevr. Catherine Labens, kantoorbediende bij de stad Verviers; de heer Marc Melon, hoofdmeestergast bij de gemeente Verviers; de heer Herbert Rauw, schepen bij de gemeente Büllingen; de heer Guy Saussez, administratief diensthoofd bij de stad Verviers; de heer Herbert Stoffels, gemeenteraadslid bij de gemeente Büllingen; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer Christian Durant, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Cécile Heusschen, kantoorbediende bij de gemeente Zinnik; de heer Jean-Pierre Popelier, gegradueerde bibliothecaris bij de stad Verviers; de heer Antonio Tranquillin, geschoold arbeider bij de stad Verviers; de heer Eric Wagner, administratief diensthoofd bij de gemeente Soumagne; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Malgorzata Baranska, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Joëlle Ghysens, kinderverzorgster bij de gemeente Ans;

Mevr. Dina Poletto, kinderverzorgster bij de gemeente Ans; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Josiane Rogister, kantoorbediende bij de gemeente Soumagne.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer André Caucheteux, gemeenteontvanger bij de stad Péruwelz; de heer Pierre Demolin, gemeentesecretaris bij de stad Verviers; de heer Willy Transon, gemeentesecretaris bij de gemeente Quévy; de heer Michel Vassart, specifiek attaché-technisch bureauchef bij de gemeente Ans.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten : - wordt de volgende persoon benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer Raymond Eustache, specifiek attaché bij de stad Verviers; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Claude Delcroix, gemeenteraadslid bij de gemeente Rixensart;

Mevr. Jacqueline Govaers, gemeenteraadslid bij de gemeente Rixensart;

Mevr. Muriel Knubben, administratief afdelingshoofd bij de stad Verviers;

Mevr. Patricia Lebon, shepen bij de gemeente Rixensart;

Mevr. Chantal Monnoyer de Galland de Carnières, schepen bij de gemeente Rixensart; de heer Stéphane Moreau, schepen bij de gemeente Ans; de heer Pierre Rotheudt, specifiek attaché (beheerder) bij de stad Verviers; de heer Jean-Claude Verbois, schepen bij de gemeente Rixensart; de heer Friedrich Wirtz, burgemeester bij de gemeente Büllingen; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Eric Carlier, specifiek gegradueerde bij de gemeente Pepinster;

Mevr. Margaretha Drömmer, administratief dienstchef bij de gemeente Eupen;

Mevr. Chantal Gerets, kantoorbediende bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Annette Henry, kinderverzorgster bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Danielle Jammaers, kantoorbediende bij de gemeente Ans;

Mevr. Elise Lefin, kantoorbediende bij de gemeente Trooz; de heer Jean-Marie Medery, brigadier bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Désirée Missotten, kantoorbediende bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Wassila Solhi, administratief diensthoofd bij de gemeente Herve; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Viviane Cappaert, professionele medewerkster bij de gemeente Ans; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Walthère Lebeau, arbeider bij de gemeente Soumagne;

PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Myriam Abad-Perick, voorzitster van de provincieraad;

Mevr. Denise Barchy, provincieraadslid; de heer Alain Defays, provincieraadslid; de heer Dominique Drion, provincieraadslid; de heer Jean-Luc Gabriel, provincieraadslid; de heer Gérard Georges, provincieraadslid; de heer André Gilles, provinciaal gedeputeerde-voorzitter;

Mevr. Josette Michaux, provincieraadslid; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer Jean-François Bourlet, provincieraadslid; de heer M. Maurice Demolin, provincieraadslid;

Mevr. Monique Lambinon, provincieraadslid;

Mevr. Yolande Lambrix, provincieraadslid; de heer Jean Streel, provincieraadslid.

ANDENNE. - Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Internationale Vrouwendag type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van koperen buizen, gelegen in Luik en die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, de productie en de verkoop van industriële voertuigen, opleggers, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw, gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Louis Anciaux, specifieke attaché; de heer Henri-Jean Gindt, gemeenteraadslid; de heer Jean Maes, gemeenteraadslid; de heer Jacques Mazy, gemeenteraadslid; de heer Francis Verborg, schepen; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Andrée-Marie Bouhisse, kantoorbediende;

Mevr. Françoise Collard, kantoorbediende;

Mevr. Nicole Delforge, beheerder van de « régie sportive » (sportregie);

Mevr. Noëlla Lejeune, kantoorbediende; de heer Claude Maquigny, hoofdbrigadier; de heer Jean-Marie Maquiny, administratief diensthoofd; de heer Pascal Monjoie, administratief dienstchef.

Mevr. Chantal Malter, administratief dienstchef;

Mevr. Francine Nassogne, onderbureauchef; de heer Jacques Poussin, geschoold arbeider; de heer Albert Rulkin, geschoold arbeider; de heer René Rulkin, geschoold arbeider; de heer. François Smal, technisch hoofdbeambte;

Mevr. Paulette Vangangel, animator;

Mevr. Bernadette Wilmotte, kantoorbediende; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Nicole Staelens, professionele medewerkster.

ANDENNE. - Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Internationale Vrouwendag type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van koperen buizen, gelegen in Luik en die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling, de productie en de verkoop van industriële voertuigen, opleggers, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw, gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten : - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer Philippe Crefcoeur, attaché; de heer Eric Pirard, specifiek attaché; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Christiane Colette, administratief dienstchef; de heer Marc Moisse, bibliothecaris; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer André Beaujean, kantoorbediende; de heer Patrice Dieudonné, geschoold arbeider;

Mevr. Anita Dufour, kantoorbediende. de heer Raymond Fraiture, geschoold arbeider;

Mevr. Chantal Gillard, kantoorbediende; de heer Alexandre Hazée, geschoold arbeider; de heer Michel Hazée, geschoold arbeider; de heer Claude Housard, geschoold arbeider; de heer Francis Houze, geschoold arbeider; de heer Francis Jassogne, geschoold arbeider; de heer Thierry Léonet, geschoold arbeider; de heer Jacques Maquigny, geschoold arbeider; de heer Daniel Marique, geschoold arbeider; de heer Jacques Matagne, geschoold arbeider; de heer Marcel Moffroid, geschoold arbeider; de heer Joseph Paquot, geschoold arbeider;

Mevr. Joëlle Warzée, kantoorbediende;

Mevr. Michèle Willem, kantoorbediende;

ANS. - Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de organisatie van een onderhandelingsprocedure om afdankingen te vermijden type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot algemeen verbindende verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012201314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten : - wordt de volgende persoon benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer Walther Herben, gemeentesecretaris; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Francy Dupont, schepen; de heer Julien Gauthy, schepen; de heer Henri Huygen, gemeenteraadslid; de heer Louis Ohn, gemeenteraadslid; de heer Yves Parthoens, schepen; de heer Michel Pypops, schepen; de heer Georges Secrétin, gemeentraadslid; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Michel Bunkens, geschoold arbeider;

Mevr. Annick Evrard, kinderverzorgster;

Mevr. Marie-Claire Fiers, kantoorbediende; de heer Jean Geysenberghs, geschoold arbeider;

Mevr. Anne Lacroix, kinderverzorgster;

Mevr. Michelle Leburton; kinderverzorgster;

Mevr. Marie-Louise Paquay, kinderverzorgster; de heer Pasquale Reparto, arbeider; de heer Jean-Marie Vrancken, geschoold arbeider; de heer Dominique Yans, kantoorbediende; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Jeannine Broka, professionele medewerkster;

Mevr. Vincenza Cammarata, professionele medewerkster;

Mevr. Ghislaine Duvivier, professionele medewerkster; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Viviane Cappaert, professionele medewerkster;

Mevr. Erica Konersmann, professionele medewerkster; mMevr. Josiane Lemmens, professionele medewerkster; de heer Jean-Claude Sonneville, arbeider;

Mevr. Maryvonne Vittori, professionele medewerkster.

ANS. - Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de organisatie van een onderhandelingsprocedure om afdankingen te vermijden type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot algemeen verbindende verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012201314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten : - worden de volgende personen bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Pascale Galhaut, leidende bibliothecaresse; de heer Michel Vassart, specifiek attaché; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Eliane Dardenne, administratieve dienstchef; de heer Lucien Piquard, administratieve dienstchef; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Daniela D'Agliano, maatschappelijk medewerkster;

Mevr. Christine Gavroye, gegradueerde specifiek verpleegster;

Mevr. Monique Ghys, bureauchef;

Mevr. Claudine Hambucken, gegradueerde bibliothecaresse; de heer Philippe Hausoul, administratieve dienstchef; de heer Jean Jungblut, meestergast;

Mevr. Liliane Liégeois, kinderverzorgster; de heer Henri Parmansche, brigadier; de heer Daniel Servais, administratieve dienstchef; de heer Georges Spruyt, meestergast; de heer Albert Tomboy, meestergast;

Mevr. Jacqueline Wuidar, administratieve dienstchef; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Anne Bovy, kantoorbediende;

Mevr. Camille Brone, kantoorbediende;

Mevr. Anne Brugmans, kantoorbediende;

Mevr. Josette Coune, kantoorbediende;

Mevr. Léa Decroty, kantoorbediende; de heer Luc Fraikin, technisch beambte; de heer Joseph Nahon, technicus; de heer Alexis Raick, kantoorbediende;

Mevr. Viviane Rorif, kantoorbediende; de heer Alfred Spruyt, geschoold arbeider;

Mevr. Monique Wathelet, kantoorbediende; - wordt de Bronzen Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Guy Donnay, arbeider;

Mevr. Marie Remmerie, kantoorassistente.

^