Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 november 2011

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, worden benoemd in de hoedanigheid van leden van de Kame(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022390
pub.
25/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11° en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum sluiten, worden benoemd in de hoedanigheid van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de tandheelkundigen, vanaf 30 september 2011 : in de hoedanigheid van werkend lid : de heer VAN LIPPEVELDE, Gérard; in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : Mevr. GEORGES, Colette en de heren HENIN, Bernard en HERMANS, Alain.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Kamer, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de tandheelkundigen, de dag van deze bekendmaking : in de hoedanigheid van werkend lid : de heer GREGOIR, Hugues, ter vervanging van de heer DEVRIESE, Michel; in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : de heer CUSTERS Olivier, ter vervanging van Mevr. ACKERMANS, Fabienne; de heer MALOIR, Didier, ter vervanging van de heer DUMONCEAU, Jean-Pierre; de heer VERMEIRE, Pierre, ter vervanging van de heer GREGOIR, Hugues.

^