Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 27 april 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2018011753
pub.
27/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018011753/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, § 1, tweede lid;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 maart 2018;

Overwegende dat de uitsluiting van de mensen die in armoede leven zich op alle domeinen van het leven situeert, met inbegrip van het sociale en culturele leven en de digitale netwerken;

Overwegende dat de deelname aan de informatiemaatschappij een elementair recht is dat deel uitmaakt van de menselijke waardigheid;

Overwegende dat het bevorderen van de participatie en sociale activering van de gebruikers tot de opdracht van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn behoort;

Overwegende dat de hervorming in 2017 bestond uit de samenvoeging van de verschillende subsidiekanalen voor sociale activering in één maatregel, met name de maatregelen voor participatie en sociale activering, de verhoogde staatstoelage voor grote steden en de werking van de clusters;

Overwegende dat het noodzakelijk is de initiatieven te blijven ondersteunen van bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn die tot 2016 begunstigde waren van deze verschillende subsidiekanalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - het centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; - KB van 23 februari 2018 : koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011485 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018 sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018.

Art. 2.De subsidie toegekend aan de centra opgenomen in bijlage, dient gebruikt te worden voor de activiteiten omschreven in artikel 2 van het KB van 23 februari 2018.

Art. 3.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2 wordt een subsidie van twee miljoen negenhondertachtigduizend vijfhonderd (2.980.500,00) euro toegekend aan de centra opgenomen in de lijst gevoegd bij dit besluit welke een verdeling per centrum weergeeft. § 2. Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2018, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 44.55.11.43.52.01.

Art. 4.Het subsidiebedrag opgenomen in bijlage, wordt uitgekeerd aan het betrokken centrum binnen de maand na de publicatie van dit besluit.

Art. 5.Het subsidiebedrag per centrum wordt gevoegd bij het subsidiebedrag dat het centrum heeft ontvangen in het kader van artikel 3 van het KB van 23 februari 2018 en volgt dezelfde regels van besteding en verantwoording als vermeld in voormeld besluit.

Art. 6.De subsidieperiode van dit besluit loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 8.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, D. DUCARME

Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018

NIS CPAS/OCMW

GEMEENTE/COMMUNE

BEDRAG/ MONTANT

41002

AALST

€ 130.900,00

73001

ALKEN

€ 700,00

38002

ALVERINGEM

€ 1.600,00

63001

AMEL

€ 1.100,00

11002

ANTWERPEN

€ 242.800,00

37020

ARDOOIE

€ 1.900,00

43002

ASSENEDE

€ 1.000,00

13003

BALEN

€ 800,00

24008

BEKKEVOORT

€ 1.800,00

82005

BERTOGNE

€ 1.600,00

46003

BEVEREN

€ 2.500,00

24011

BIERBEEK

€ 1.000,00

73009

BORGLOON

€ 2.400,00

24016

BOUTERSEM

€ 1.200,00

31005

BRUGGE

€ 175.400,00

21004

BRUXELLES/BRUSSEL

€ 168.500,00

63012

BULLANGE

€ 1.500,00

63087

BURG-REULAND

€ 1.200,00

63013

BUTGENBACH

€ 600,00

52011

CHARLEROI

€ 460.800,00

64021

CRISNEE

€ 1.700,00

42006

DENDERMONDE

€ 34.500,00

13006

DESSEL

€ 1.700,00

83013

EREZEE

€ 1.500,00

21005

ETTERBEEK

€ 60.300,00

61019

FERRIERES

€ 600,00

64025

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

€ 1.800,00

21007

FOREST/VORST

€ 15.400,00

71016

GENK

€ 61.200,00

44021

GENT

€ 247.200,00

71017

GINGELOM

€ 2.000,00

82037

GOUVY

€ 1.300,00

24033

HAACHT

€ 1.400,00

71020

HALEN

€ 1.900,00

71022

HASSELT

€ 98.300,00

73022

HEERS

€ 1.600,00

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

€ 15.700,00

25118

HELECINE

€ 1.300,00

13012

HERENTHOUT

€ 1.700,00

71024

HERK-DE-STAD

€ 1.500,00

36006

HOOGLEDE

€ 2.000,00

32006

HOUTHULST

€ 2.300,00

25043

INCOURT

€ 1.500,00

25044

ITTRE

€ 1.200,00

21009

IXELLES/ELSENE

€ 129.100,00

21010

JETTE

€ 38.000,00

43007

KAPRIJKE

€ 1.600,00

24048

KEERBERGEN

€ 1.400,00

32010

KOEKELARE

€ 1.900,00

32011

KORTEMARK

€ 1.600,00

24054

KORTENAKEN

€ 1.200,00

73040

KORTESSEM

€ 1.500,00

34022

KORTRIJK

€ 116.800,00

55022

LA LOUVIERE

€ 65.500,00

83031

LA ROCHE-EN-ARDENNE

€ 1.800,00

42010

LAARNE

€ 700,00

33040

LANGEMARK-POELKAPELLE

€ 1.500,00

24062

LEUVEN

€ 96.600,00

36011

LICHTERVELDE

€ 2.000,00

13019

LILLE

€ 1.100,00

24133

LINTER

€ 1.100,00

32030

LO-RENINGE

€ 1.600,00

71037

LUMMEN

€ 1.900,00

12025

MECHELEN

€ 57.200,00

37007

MEULEBEKE

€ 2.200,00

53053

MONS

€ 199.000,00

36012

MOORSLEDE

€ 2.100,00

54007

MOUSCRON

€ 23.000,00

71045

NIEUWERKERKEN

€ 2.400,00

35013

OOSTENDE

€ 115.100,00

37010

OOSTROZEBEKE

€ 2.000,00

37011

PITTEM

€ 2.000,00

33021

POPERINGE

€ 1.000,00

25122

RAMILLIES

€ 1.500,00

64063

REMICOURT

€ 500,00

83044

RENDEUX

€ 1.700,00

36015

ROESELARE

€ 37.800,00

21013

SAINT-GILLES/SINT-GILLIS

€ 64.200,00

62096

SERAING

€ 42.000,00

43014

SINT-LAUREINS

€ 1.900,00

46021

SINT-NIKLAAS

€ 35.400,00

36019

STADEN

€ 1.500,00

24135

TIELT-WINGE

€ 600,00

61081

TINLOT

€ 1.100,00

24109

TREMELO

€ 2.200,00

21016

UCCLE/UKKEL

€ 53.000,00

63079

VERVIERS

€ 98.700,00

33041

VLETEREN

€ 1.800,00

13044

VORSELAAR

€ 900,00

42026

WICHELEN

€ 1.700,00

37018

WINGENE

€ 2.200,00

TOTAAL/TOTAL

€ 2.980.500,00


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, D. DUCARME

^