Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2018
gepubliceerd op 04 oktober 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013698
pub.
04/10/2018
prom.
27/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/27/2018013698/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het voorstel van de ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Limburg van 22 maart 2018;

Gelet op het advies van de orde van advocaten van de balie Limburg van 29 maart 2018;

Gelet op het advies van de procureur des Konings bij het parket Limburg van 4 april 2018;

Gelet op het advies van de hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank Limburg van 3 mei 2018;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 15 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 11 juli 2018, bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Zaakverdelingsreglement van de politierechtbank te Limburg

Artikel 1.De politierechtbank Limburg wordt in zes afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Hasselt en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de steden Hasselt, Halen en Herck-de-stad en de gemeenten Diepenbeek, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Heusden-Zolder en Lummen.

De tweede houdt zitting te Beringen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de steden Beringen, Peer, Lommel en Hamont-Achel en de gemeenten van Leopoldsburg, Tessenderlo, Ham, Hechtel-Eksel en Pelt.

De derde houdt zitting te Sint-Truiden en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Nieuwerkerken en Gingelom.

De vierde houdt zitting te Tongeren en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de steden Tongeren, Borgloon en Bilzen en de gemeenten Alken, Wellen, Kortessem, Heers, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Voeren en Zutendaal.

De vijfde houdt zitting te Genk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de stad Bree en de gemeenten Genk, As, Oudsbergen en Bocholt.

De zesde houdt zitting te Maaseik en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem en de gemeenten Kinrooi, Maasmechelen en Lanaken. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 2.Artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen; gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 november 2015 en 15 april 2018, is opgeheven. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Tot 1 januari 2019, in artikel 1 worden de woorden "en Pelt" gelezen als ", Overpelt en Neerpelt" en wordt het woord "Oudsbergen" gelezen als "Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^