Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 2016
gepubliceerd op 29 januari 2016

Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor de begrotingsjaren 2015 en 2016

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022026
pub.
29/01/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/26/2016022026/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor de begrotingsjaren 2015 en 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, artikel 12;

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 6;

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, artikel 2.24.6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 23 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 15 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Pensioenen en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een allocatie ten bedrage van 219.000 euro (tweehonderd negentien duizend euro) aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.51.41.40.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ten behoeve van de personeelskredieten voor het begrotingsjaar 2015, wordt aan het Federaal Planbureau - Kunstlaan 47-49 - 1000 Brussel (ondernemingsnummer 0254.013.997 en rekeningnummer IBAN BE82 6790 0007 4768) verleend voor zijn opdracht als secretariaat van het begeleidingscomité voor het Kenniscentrum zoals ingesteld door de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

Art. 2.Een allocatie ten bedrage van 374.000 euro (driehonderd vierenzeventig duizend euro) aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.51.41.40.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ten behoeve van de personeelskredieten voor het begrotingsjaar 2016, wordt aan het Federaal Planbureau - Kunstlaan 47-49 - 1000 Brussel (ondernemingsnummer 0254.013.997 en rekeningnummer IBAN BE82 6790 0007 4768) verleend voor zijn opdracht als secretariaat van het begeleidingscomité voor het Kenniscentrum zoals ingesteld door de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de voor pensioenen bevoegde minister of ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS

^