Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015000772
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/26/2015000772/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, artikel 5, § 3, gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid;

Gelet op het ontwerp ingediend door de geïntegreerde politie;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur-generaal van Financiën voor de federale politie, respectievelijk gegeven op 16 april en 12 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, gegeven op 7 juli 2015;

Gelet op het advies van het College van procureurs-generaal, gegeven op 5 februari 2015;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 6 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid sluiten betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, zoals gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008, wordt voor de controlediensten inzake verkeersveiligheid die afhangen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor 2014 een bedrag van 13.671.850 euro toegekend.

Dit bedrag wordt toegekend om projecten die een meer doeltreffende vaststelling van de verkeersinbreuken mogelijk maken, een snellere afhandeling en inning van de boetes beogen en de verwerving van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal via gemeenschappelijke aankopen ondersteunen, te financieren.

Dit bedrag wordt aangerekend op het fonds voor de toewijzingen in het raam van de verkeersveiligheid, bedoeld in het artikel 66.61b van het terugbetalings- en toewijzingsfonds van de Algemene Uitgavenbegroting.

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

^