Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 07 december 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000729
pub.
07/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/25/2015000729/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones sluiten tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones sluiten tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft.

Gelet op het advies van het provinciaal raadgevend comité van de zones van de provincie Henegouwen, gegeven op 19 januari 2015;

Gelet op het voorstel van het nationaal raadgevend comité van de zones, gegeven op 10 maart 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 3 september 2015;

Overwegende dat in de provincie Henegouwen, de vier gemeenten van Anderlues, Erquelinnes, Merbes-le-Château en Lobbes vragen om van hulpverleningszone te veranderen omwille van de aanhechting van deze gemeenten bij de stad Thuin, die tot de hulpverleningszone Henegouwen-Oost behoort;

Overwegende dat het provinciaal raadgevend comité van de provincie Henegouwen op 19 januari 2015 zich unaniem voor de wijziging van de gemeenten Anderlues, Erquelinnes, Merbes-le-Château en Lobbes heeft uitgesproken, van de zone Henegouwen-Centrum naar de zone Henegouwen-Oost;

Overwegende het voorstel van het nationaal raadgevend comité van 10 maart 2015 dat instemt met het advies en de motivatie van de provinciaal raadgevend comité van de zone van de provincie Henegouwen;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones sluiten tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones worden 2° en 3° vervangen als volgt : « 2° Hulpverleningszone Henegouwen-Oost omvat de gemeenten : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance en Thuin; 3° Hulpverleningszone Henegouwen-Centrum omvat de gemeenten : Binche, Boussu, `s Gravenbrakel, Brugelette, Chapelle-lez-Harlaimont, Chièvres, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Edingen, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbeke, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Bergen, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Seneffe, Opzullik, Zinnik en Saint-Ghislain.»

Art. 2.Dit besluit krijgt uitwerking op 1 januari 2016.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^