Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juli 2021
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 december 2020

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021042755
pub.
30/08/2021
prom.
24/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/24/2021042755/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 sluiten betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 december 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 20 december 2016 en artikel 69bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum sluiten betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018030207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017 sluiten betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 sluiten betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 2021 ;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 12 juli 2021;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 3° van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 sluiten betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 24 december 2020, worden de woorden "van twee jaar" vervangen door de woorden "van drie jaar".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "voor een periode van twee jaar" vervangen door de woorden "voor een periode van drie jaar".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "toegekend aan dezelfde gemeenten voor de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021" vervangen door de woorden "jaarlijks toegekend aan dezelfde gemeenten voor de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022".

Art. 4.In het opschrift van bijlage1 van hetzelfde besluit worden de woorden "voor de periode van 01/01/2020 tot 31/12/2021" vervangen door de woorden "voor de periode van 01/01/2020 tot 31/12/2022".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 6.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN

^