Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017013897
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 96 tot 98 van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot vaststelling van de samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mai 2016, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, en ter vervanging van de heer Renaud, van wie zij het mandaat zal voleindigen : Mevr. Muriel Galerin, adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Ph. DE BACKER

^