Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Koninklijk besluit houdende de toekenning van emblemen in het behoud van de tradities

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2022042269
pub.
24/11/2022
prom.
20/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van emblemen in het behoud van de tradities


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Overwegende de voorname rol toegekend aan de Emblemen van Onze Legereenheden in het behoud van de tradities;

Overwegende de huidige structuur van de Landcomponent waarbij een nieuwe oriëntering werd genomen bij de oprichting van een Special Operations Force -capaciteit;

Overwegende de toekenning van een nieuw Embleem aan het Hoofdkwartier van het Special Operations Regiment bij gebrek aan een Embleem van een ontbonden eenheid met een historische band met de tradities van de parachutisten- en commando-Eenheden;

Overwegende de noodzaak de toewijzing van de Standaard van het 4de Bataljon Commando's te normaliseren;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een Embleem van het type Standaard wordt toegewezen aan het Hoofdkwartier van het Special Operations Regiment, in 2018 opgericht uit de eenheden van de toenmalige Lichte Brigade. De protocollaire volgorde van dit Embleem zal bepaald worden aan de hand van de datum van publicatie van onderhavig koninklijk besluit.

Art. 2.De Vlag van de Ecole des Cadets de Namur, tot op heden in bewaring bij het hoofdkwartier Special Operations Regiment, wordt in bewaring overgedragen aan het Koninklijk Legermuseum.

Art. 3.De Standaard van het 4de Bataljon Commando wordt met terugwerkende kracht op 22 maart 2019 toegewezen aan het Trainingscentrum voor Commando's.

Art. 4.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, L. DEDONDER

^