Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022033492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022033622 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bilzen, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 2 bruggen, 4 tunnels en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures" type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042269 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de toekenning van emblemen in het behoud van de tradities type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022033581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2022 pub. 14/11/2022 numac 2022042165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot hernieuwing van mandaten van leden van de brandveiligheidscommissie opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies type ministerieel besluit prom. 20/09/2022 pub. 14/11/2022 numac 2022042166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot hernieuwing van mandaten van leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 type ministerieel besluit prom. 20/09/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042314 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

erratum

type erratum prom. 20/09/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023010049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Erratum
^