Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2022
gepubliceerd op 29 november 2022

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2022206687
pub.
29/11/2022
prom.
13/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, artikel 51;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002021000 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, de artikelen 3, § 1, eerste lid, 6°, en tweede lid, en 4, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021201531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum sluiten tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Besluit :

Artikel 1.Ontslag wordt verleend aan dhr. Jan Eyckmans uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum.

Dhr. Arne Brinckman wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum, ter vervanging van dhr. Jan Eyckmans, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 2.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO

^