Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 25 augustus 2015

Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009433
pub.
25/08/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1322, § 2, vervangen bij de wet van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen type wet prom. 19/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden tot effectieve leden benoemd van de Commissie voor onderhoudsbijdragen voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit : - De heer Jean-Christophe Brouwers, advocaat; - De heer Eddy Boydens, advocaat; - Mevr. Marga Debauw, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven; - De heer Pierre-André Wustefeld, raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - Mevr. Katrien Honinckx, notaris; - Mevr. Carine Vander Stock, bemiddelaar in familiezaken en advocaat; - Mevr. Gracy Saerens, schuldbemiddelaar en advocaat; - De heer Patrick Solau, Femmes prévoyantes socialistes; - Mevr. Herlindis Moestermans, Nederlanstalige Vrouwenraad; - Mevr. Cécile Daron, onderzoeker bij de Ligue des familles; - De heer Yves Coemans, attaché studiedienst Gezinsbond; - M. Tom Boelaert, Administrateur, Dienst voor alimentatievorderingen, FOD Financiën.

Art. 2.Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van de Commissie voor onderhoudsbijdragen voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit : - Mevr. Valérie Mazy, advocaat; - Mevr. Francine Dans, advocaat; - De heer Dirk Van Overloop, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - Mevr. Pascale France, rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Ilse Banmeyer, notaris; - De heer Jan Piet H. de Man, bemiddelaar in familiezaken; - De heer Antoine de le Court, schuldbemiddelaar en advocaat; - Mevr. Caroline Leroy, Vie Féminine; - Mevr. Erika Coene, Gezinsbond; - De heer Pierre Lemaire, onderzoeker bij de Ligue des familles; - Mevr. Elke Valgaeren, diensthoofd studiedienst Gezinsbond; - Mevr. Anne Barré, directeur, Dienst voor alimentatievorderingen, FOD Financiën.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^