Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2015

Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015. Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : De heer : ASEGLIO, Michel, directeur-generaal bij het Departement. Wo Mevrouw : BRUGGEN, Nicole, attaché bij het Departement De heer : CLAUWAERT, Hans, attaché (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203350
pub.
24/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de classificatie van het personeel type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015018297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie sluiten.

Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : De heer : ASEGLIO, Michel, directeur-generaal bij het Departement.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevrouw : BRUGGEN, Nicole, attaché bij het Departement De heer : CLAUWAERT, Hans, attaché bij het Departement Mevrouw : D'HAESE, Fabienne, attaché bij het Departement De heer : LARIDON, Norgue, attaché bij het Departement Mevrouw : LEONARD, Sarah, eerstaanwezend attaché bij de Nationale Arbeidsraad, met uitwerking op 15 november 2014.

Worden bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevrouwen : LEMMENS, Monique, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2014 MARTENS, Linda, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : De heren : DE VRIENDT, Joeri, technisch deskundige bij het Departement DUNDER, Alain, administratief assistent bij het Departement HAECK, Emmanuel, technisch deskundige bij het Departement STRAGIER, Ignace, ICT deskundige bij het Departement VERMEULEN, Erwin, technisch deskundige bij het Departement.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : Mevrouwen : HOLEMANS, Gerarda, administratief medewerker bij het Departement REEKMANS, Sabine, administratief medewerker bij het Departement ROBERT, Anne, administratief medewerker bij het Departement De heer : VERCAUTEREN, Franky, technisch medewerker bij het Departement.

^