Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 27 mei 2021

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021041539
pub.
27/05/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 68, 4° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017012649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd : "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd, "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" sluiten betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd: "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 13, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", wordt verleend aan de heer Filip Van de Velde.

Art. 2.De heer Christophe Rappe wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^