Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 juni 2021

Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 wordt de heer TATUKILA BIKO, Steve, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn ambt, met ingang va

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021021034
pub.
18/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021202456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten wordt de heer TATUKILA BIKO, Steve, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn ambt, met ingang van 1 maart 2019.

^