Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2020
gepubliceerd op 14 mei 2020

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020202247
pub.
14/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020202247/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 189;

Gelet op het advies van de inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 27 januari 2020;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 31 januari 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 februari 2020;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) stort het bedrag van 19.266.316 euro aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, voor het jaar 2020.

De RSZ stort het bedrag van 18.522.511 euro aan het Fonds national de la recherche scientifique, voor het jaar 2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^