Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 mei 2020

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Leuze-en-Hainaut. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020, wordt de plaats va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020. (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041400
pub.
27/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Leuze-en-Hainaut. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie Heilig-Kruis, te Gallaix, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Waudru, te Maffle, omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020.

^