Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2011
gepubliceerd op 19 december 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis"

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007246
pub.
19/12/2011
prom.
05/12/2011
ELI
eli/besluit/2011/12/05/2011007246/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007174 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de staat : "Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis" sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis";

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007353 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007352 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2009 met betrekking tot het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging, dat op 21 december 2009 door de bevoegde overheden werd goedgekeurd;

Gelet op het advies 43.130/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 30 september 2011;

Overwegende dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, worden de verschillende betrekkingen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt : 1° eerste trap : de betrekkingen overeenstemmend met management- en staffuncties, bedoeld in het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;2° tweede trap : a) de betrekkingen van de ambtenaren overeenstemmend met de functies van SW3 en SW4 van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel bedoeld in het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;b) de betrekkingen van de ambtenaren overeenstemmend met de functies van de klassen A3 en A4 van niveau A, in uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen sluiten tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen;3° derde trap : a) de betrekkingen van de ambtenaren overeenstemmend met de functies van SW1 en SW2 van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten;b) de betrekkingen van de ambtenaren overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 en de graden van niveau B bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen sluiten;4° vierde trap : de graden van niveau C bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen sluiten;5° vijfde trap : de graden van niveau D bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen sluiten.

Art. 2.De betrekkingen in elke trap van de hiërarchie van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, zoals vastgesteld in artikel 1, worden in taalkaders ingedeeld volgens de hieronder vermelde tabel :

Cadre néerlandais - Nederlands kader

Cadre français - Frans kader

Cadre bilingue Tweetalig kader

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

% d'emplois betrekkingen

% d'emplois betrekkingen

% d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français betrekkingen voorbehouden aan de ambtenaren van de Franse taalrol

% d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais betrekkingen voorbehouden aan de ambtenaren van de Nederlandse taalrol

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %


4

50 %

50 %


5

50 %

50 %


Art. 3.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007174 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de staat : "Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis" sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 november 2006;2° het koninklijk besluit van 18 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007353 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007352 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke inrichting van de Staat : "Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis" die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

Art. 4.Voor de toepassing van dit besluit vormt de graad van de betrekking ingenomen door de titularis van de afgeschafte functie van hoofdconservator een graad van de tweede trap van de hiërarchie.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2011.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^