Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 24 september 2015

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018320
pub.
24/09/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015018320/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011018190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen sluiten betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 en 2, artikel 4, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en artikel 5, tweede lid, 7°, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bevestigd door de wet van 19 juli 2001, artikel 4 § 3, gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003 en 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011018190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen sluiten betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 9 april 2015;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale Overheid van 20 januari 2015;

Gelet op het advies nr. 57.764/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011018190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen sluiten betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen, wordt opgeheven.

Art. 2.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Willy BORSUS

^