Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 december 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2021 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021043363
pub.
04/01/2022
prom.
02/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de artikelen 54, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 55, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013, en 56;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 3 mei 2003, artikel 2bis, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2021;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt verleend aan de heer DE RUYCK Patrick, vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Art. 2.Wordt benoemd, tot het einde van de termijn bedoeld in artikel 2 van het voornoemd koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, in de hoedanigheid van werkend lid van het voornoemd Technisch Comité en vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, de heer DEWAEL Bart, wonende te Geraardsbergen, ter vervanging van de heer DE RUYCK Patrick, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Wordt benoemd, tot het einde van de termijn bedoeld in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 23 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van het voornoemd Technisch Comité, Mevrouw VAN ROY Karin, als plaatsvervangster van de heer DEWAEL Bart, werkend lid en vertegenwoordiger van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^