Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021043363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2021 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021043645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021022861 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021022862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021043654 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verzekeringsdeskundigen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21459 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labomanagers (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG21443 Solliciteren kan tot en met 25/01/2022 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

erratum

type erratum prom. 30/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021022879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verlenging van de periode waarin aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, een tijdelijke premie toegekend wordt. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021205818 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Coördinatoren Strategie & Organisatie, Communicatie & Events (m/v/x). - Selectienummers: BNG21355 - BNG21356 - BNG21357 - BNG21358 - BNG(...) - BNG21356 - Attachés professionele re-integratie (m/v/x). - BNG21357 - Beheerders ICE-opdrachte(...)

document

type document prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021043660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 november 2021, wordt **** ****-**** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 ****(...) type document prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef dienst pensioenen (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG21473 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206055 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen-Inspecteurs (niveau A3) voor FEDRIS. - Selectienummer: ANG21277 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206101 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wetenschappelijke Adviseurs (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: ANB21037 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/01/2022 numac 2021206102 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finacieel Inspecteurs (niveau A1) voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Selectienummer: ANG21476 Solliciteren kan tot en met 18/01/2022 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^