Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 december 1998
gepubliceerd op 08 september 1999

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035403
pub.
08/09/1999
prom.
19/12/1998
ELI
eli/decreet/1998/12/19/1999035403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


19 DECEMBER 1998. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^