Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 april 2022
gepubliceerd op 03 juni 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202442
pub.
03/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.20-3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022201926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIEG als beheerder van het elektriciteitsnet voor het grondgebied van de gemeente Gesves aangewezen wordt sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek;

Gelet op het verzoek van de beleidsgroep "Leefmilieu" om Mevr. Gaëlle Warnant te vervangen door Mevr. Diane Dengis als plaatsvervangend lid binnen de "CRAIE" (beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie);

Gelet op het verzoek van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu om de heer Frédéric Fillée als gewoon lid en Mevr. Bénédicte Heindrichs als plaatsvervangend lid te benoemen, met name vanwege de praktische organisatie van de "CRAIE";

Overwegende dat het noodzakelijk is zich strikt tot deze wijzigingen te beperken en niet de samenstelling van de "CRAIE" in haar geheel te vervangen;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022201926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIEG als beheerder van het elektriciteitsnet voor het grondgebied van de gemeente Gesves aangewezen wordt sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek, de samenstelling van de "CRAIE" in haar geheel heeft vervangen in plaats van zich te beperken tot slechts gerichte wijzigingen;

Dat het bijgevolg noodzakelijk is het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022201926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIEG als beheerder van het elektriciteitsnet voor het grondgebied van de gemeente Gesves aangewezen wordt sluiten in te trekken en een nieuwe tekst aan te nemen die zich beperkt tot de voormelde wijzigingen om de samenstelling van de "CRAIE" te wijzigen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de kolom van de gewone leden wordt Mevr.Bénédicte Heindrichs vervangen door de heer Frédéric Fillée; 2° in de kolom van de plaatsvervangende leden: - De heer Frédéric Fillée wordt vervangen door Mevr.Bénédicte Heindrichs; - Mevr. Gaëlle Warnant wordt vervangen door Mevr. Diane Dengis.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022201926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale AIEG als beheerder van het elektriciteitsnet voor het grondgebied van de gemeente Gesves aangewezen wordt sluiten tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek wordt ingetrokken.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 april 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^