Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 september 2012
gepubliceerd op 29 oktober 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen

bron
vlaamse overheid
numac
2012205995
pub.
29/10/2012
prom.
28/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/28/2012205995/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 6, derde lid;

Gelet op het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 september 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 4 juli 2008, 8 mei 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 14° wordt vervangen door wat volgt : "14° "Thomas More Kempen";"; 2° punt 17° wordt vervangen door wat volgt : "17° "Thomas More Mechelen";"; 3° punt 20° wordt vervangen door wat volgt : "20° "Thomas More Antwerpen";".

Art. 2.In artikel 45 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006, worden de woorden "Katholieke Hogeschool Kempen" vervangen door de woorden "Thomas More Kempen".

Art. 3.In artikel 48 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035634 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XX sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, worden de woorden "Lessius Mechelen" vervangen door de woorden "Thomas More Mechelen".

Art. 4.In artikel 51 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, worden de woorden "Lessius Antwerpen" vervangen door de woorden "Thomas More Antwerpen".

Art. 5.In artikel 31, § 2, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 21 november 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 10° worden de woorden "Katholieke Hogeschool Kempen" vervangen door de woorden "Thomas More Kempen";2° in punt 13° worden de woorden "Lessius Mechelen" vervangen door de woorden "Thomas More Mechelen";3° in punt 16 worden de woorden "Lessius Antwerpen" vervangen door de woorden "Thomas More Antwerpen".

Art. 6.In artikel 38, § 5, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 08/11/2012 numac 2012036158 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 08/11/2012 numac 2012036158 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Katholieke Hogeschool Kempen" worden vervangen door de woorden "Thomas More Kempen";2° de woorden "Lessius Mechelen" worden vervangen door de woorden "Thomas More Mechelen";3° de woorden "Lessius Hogeschool" worden vervangen door de woorden "Thomas More Antwerpen".

Art. 7.Artikel 1, 1°, artikel 2, artikel 5, 1° en artikel 6, 1°, treden in werking op 17 september 2012.

Artikel 1, 2° en 3°, artikel 3 en 4, artikel 5, 2° en 3°, en artikel 6, 2° en 3°, treden in werking op 24 september 2012.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^