Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012003332 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de reglementen "B" en "H" van de Nationale Bank van België en van wijzigingen aan de reglementen "C" en "E" type ministerieel besluit prom. 28/09/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012024334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. 28/09/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205591 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1ter op de spoorlijn nr. 134-1, verbinding tussen de spoorlijnen nrs. 132 en 134, gelegen te Mariembourg op de « chaussée de Givet »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012036175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de toevoeging van een bijlage XV type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012036160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012205995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen
^