Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 juni 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042406
pub.
01/07/2021
prom.
16/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, de artikelen 4, 10, en 13;

Gelet op het decreet van 5 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013989 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten tot wijziging van het decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten, betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, artikel 7, 1° ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt sluiten betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, zoals gewijzigd bij het besluit van 10 september 2009;

Overwegende de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 2 december 2020, op de websites van de Franse Gemeenschap, van de Raad voor de overdracht van de herinnering en de Cel voor pedagogische coördinatie « Démocratie of barbarie », hierna « DOB » genoemd;

Overwegende de kandidatuur van de rechtspersoon genoemd de " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » ingediend op 23 december 2020;

Overwegende de controle door « Dob » van de ontvankelijkheid van het dossier, de ontmoeting via visioconferentie door « Dob » en het verslag aan de Raad voor de overdracht van de herinnering, zoals bedoeld in artikel 13, § 4, van het decreet;

Overwegende het met redenen omkleed voorstel van de Raad voor de overdracht van de herinnering van 11 maart 2021, Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De vzw " Société royale archéo-historique de Visé et de sa région » gevestigd Rue de Berneau, 1 te 4600 Visé wordt erkend, voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2021, als gelabeld centrum betreffende de overdracht van de herinnering in de zin van artikel 13, van het decreet van 13 maar 2009, met betrekking tot de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt.

Art. 2.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juni 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET

^