Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 september 2018
gepubliceerd op 01 oktober 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 10 juli 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor de aanstelling in tijdelijk verband in een betrekking die definitief vacant is of die tijdelijk vacant is voor een duur langer dan 15 weken in een ambt van coördinator van het centrum voor gevorderde technologieën in een inrichting voor gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013949
pub.
01/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/12/2018013949/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 10 juli 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor de aanstelling in tijdelijk verband in een betrekking die definitief vacant is of die tijdelijk vacant is voor een duur langer dan 15 weken in een ambt van coördinator van het centrum voor gevorderde technologieën in een inrichting voor gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 85 tot 92 ;

Gelet op het decreet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031664 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën sluiten tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën sluiten tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs om de beslissing van 10 juli 2018 verbindend te laten verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijgevoegde beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 10 juli 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor de aanstelling in tijdelijk verband in een betrekking die definitief vacant is of die tijdelijk vacant is voor een duur langer dan 15 weken in een ambt van coördinator van het centrum voor gevorderde technologieën in een inrichting voor gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juli 2018.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^