Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juli 2018
gepubliceerd op 17 augustus 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013295
pub.
17/08/2018
prom.
18/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/18/2018013295/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologieën en de Kenniscentra type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, op 20 maart 2014 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ontwikkeling van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt sluiten waarbij de pedagogische uitrusting van het kwalificerend onderwijs wordt gewaarborgd en tot organisatie van de centra voor geavanceerde technologie;

Gelet op het decreet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031664 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën sluiten tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 3 juli 2018 van het Comité van sector IX, van het Comité voor de provinciale en lokale overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 3 juli 2018 van het Comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra die door de Regering erkend worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig de artikelen 2 tot 7 en 16 van het decreet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031664 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën sluiten tot instelling van een statuut voor de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën, bepaalt de Regering de generieke competenties van het ambtsprofiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën, die in het generieke ambtsprofiel gevoegd bij dit besluit opgenomen worden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 18 juli 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^