Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 15 juni 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029316
pub.
15/06/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 2006, 30 januari 2007, 8 februari 2008 en 11 februari 2010;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep eindigen en dat de samenstelling ervan bijgevolg dient te worden hernieuwd, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau, hierna « de raad van beroep » genoemd, worden benoemd : - als werkend lid en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten in het officieel gesubsidieerd onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

De heer Georges CHAVAGNE;

De heer Pol SOUDAN;

De heer Philippe DEBIEVRE;

De heer Roland PERCEVAL;

De heer Charles HUYGENS;

De heer Claude WACHTELAER,

De heer Jean-Charles DRESSE;

Mevr. Bernadette RASQUIN;

Mevr. Michèle MOMMENS;

De heer Robert MOOR;

De heer Jean-Paul DEPAIRE;

De heer Pierre CAPERS;

De heer Hervé PETRE. De heer Alain SZUCZ. Mevr. Dominique CLIQUART.


- als werkend lid en plaatsvervangend lid, dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het officieel gesubsidieerd onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

De heer Jacques DENIES;

De heer Roland LAHAYE;

De heer Pietro KUTNYJ;

De heer Raoul FRANCART;

De heer Jean-Luc ENGLEBERT;

De heer Patrick BE;

De heer Albert VANDER EYCKEN;

Mevr. Paule ANNOYE;

De heer Jean-Pierre PERIN;

De heer Isnikemal SULEJMANI;

De heer Paul CRICKX;

De heer Querubina TELLA LOPEZ;

Mevr. Isabelle WARGNIES. Mevr. Catherine HENRARD. Mevr. Anny SWAERTEBROEKX.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^