Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 juni 2012
gepubliceerd op 11 juli 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012203616
pub.
11/07/2012
prom.
05/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76 gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Overwegende dat ontslagnemende leden vervangen dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd secundair onderwijs, worden de woorden « de heer Albert VANDER EYCKEN », « de heer Isnikemal SULEJMANI », « de heer Paul CRICKX », « de heer Patrick BE » en « Mevr. Querubina TELLA LOPEZ » respectief vervangen door de woorden « Mevr. Françoise HAUZEUR », « de heer Paul CRICKX », « Mevr. Querubina TELLA LOPEZ », « Mevr. Martine CONSTANT » en « de heer Michel THOMAS ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 5 juni 2012 Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^