Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 januari 2011
gepubliceerd op 24 februari 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029076
pub.
24/02/2011
prom.
26/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76 gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 2003, 9 juli 2007 en 11 februari 2010;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep tot hun einde lopen en dat de samenstelling ervan dan ook hernieuwd dient te worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, hierna « de raad van beroep » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigen :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

Mevr. Reine-Marie BRAEKEN de heer Claude WACHTELAER, de heer Patrick LAMBERT, de heer Patrick VAN DER HOEVEN, de heer Gilbert DELBOUILLE. Mevr. Isabelle BLOCRY Mevr. Jeanine GOEDER, de heer Jean-Yves MORSAY, de heer Marcel BUELENS, Mevr. Francine BOSSELOIRE. Mevr. Axelle BRUYNINCKX, Mevr. Pascale QUERTAINMONT, Mevr. Danielle DE NEVE, Mevr. Cécile BOLOGNE Mevr. Geneviève BAUDUIN.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de representatieve organisaties van het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigen :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

Mevr. Marie LAUSBERG, de heer Albert VANDER EYCKEN, de heer Pierre DOHET, de heer Yves HERLEMONT, de heer Guy LARONDELLE.

de heer Régis DOHOGNE Mevr. Paule ANNOYE, de heer Francis CLOSON, Mevr. Véronique DI DISCORDIA Mevr. Ariane GILLET. Mevr. Sabine POTEMBERG, de heer Jean-Pierre PERIN, de heer Georges LIMET, Mevr. Raymonde VAN VAERENBERGH, Mevr. Sophie MARCQ


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 januari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^