Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 25 februari 2011

Franstalige commissie voor de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 wordt tot werkend lid benoemd van de Franstalige commissie voor de promotie v de heer Guy Crevecoeur, ter vervanging van Mevr. Alice Valembois, en dit vanaf 26 januari 2011.

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029079
pub.
25/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Franstalige commissie voor de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten wordt tot werkend lid benoemd van de Franstalige commissie voor de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening als vertegenwoordiger van de « Association Interfédérale du Sport Francophone » : de heer Guy Crevecoeur, ter vervanging van Mevr. Alice Valembois, en dit vanaf 26 januari 2011.

^