Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 april 2022

Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2022, wordt benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer LEMARCHAND, Yves, 15.11.2021, Honorair Consul van België te Edinburgh. Ontslag - Benoemin Bij koninklijk besluit van 18 januari 2022 : 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2022031567
pub.
29/04/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden. - Bevordering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2022020149 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030473 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 08/02/2022 numac 2022030185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 sluiten, wordt benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer LEMARCHAND, Yves, 15.11.2021, Honorair Consul van België te Edinburgh.

Ontslag - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2022020149 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022030473 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen type koninklijk besluit prom. 18/01/2022 pub. 08/02/2022 numac 2022030185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 sluiten : 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Gabriel FAGET, honorair Consul van België te Nouméa.2. Wordt de heer Grégory AULOTTE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Nouméa met als ressort Nieuw-Caledonië en de Eilanden Wallis en Futuna. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021042832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten sluiten : Wordt de heer Erik SPANDOW voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Göteborg met als ressort de provincies Västra Götaland, Halland, Jönköping, Dalarna, Kronoberg en Värmland.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2021 : Wordt de heer Denis VAN den WEGHE, voor een periode van vijf jaar vanaf 1 december 2021, benoemd tot ereconsul van België te Almaty met als ressort de stad en de Oblast Almaty in de Republiek Kazachstan.

Wordt de heer Gregorio GAVARONE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Genua met als ressort de regio Ligurië.

Bij koninklijke besluiten van 19 januari 2022 : Wordt de heer Erik SAKKOV, voor een periode van vijf jaar vanaf 4 december 2021, benoemd tot ereconsul van België te Tallinn met als ressort de Republiek Estland.

Wordt Mevrouw Jacqueline DUPIGNY, voor een periode van vijf jaar vanaf 12 januari 2022, benoemd tot ereconsul van België te Roseau met als ressort het Gemenebest van Dominica.

Wordt Mevrouw Eva PEDERSEN, voor een periode van vijf jaar vanaf 24 januari 2022, benoemd tot ereconsul van België te Adelaide met als ressort de Staat Zuid-Australië.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022040361 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten type koninklijk besluit prom. 14/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022040087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars sluiten : Wordt de heer Philippe DE BROUWER, voor een periode van vijf jaar vanaf 31 januari 2022, benoemd tot ereconsul van België te Krakau met als ressort de Voivodschappen Malopolskie en Podkarpackie.

Overheveling zetel - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018201612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het sectoraal akkoord voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook betreffende de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn, alsook betreffende de overgangsmaatregel sluiten : 1. Wordt de zetel van het Consulaat van België met als ressort de provincie Noord-Brabant, overgeheveld van Roosendaal naar Breda. 2. Wordt de heer Marcus Nicolaas BLOEM voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Breda.

^