Etaamb.openjustice.be
Arrest van 17 juli 2014
gepubliceerd op 18 september 2014

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204731
pub.
18/09/2014
prom.
17/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités sluiten houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire subleercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij ministerieel besluit van 30 januari 2008;

Gelet op de beslissing van het Paritair subcomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw van 16 september 2013 tot oprichting van een paritair leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel met betrekking tot het aantal leden ervan en het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair subcomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, vijf gewone en vijf plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, vijf gewone en vijf plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden alle mandaten als volgt verdeeld : - vijf gewone leden en vijf plaatsvervangende leden vertegenwoordigen § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - twee gewone en twee plaatsvervangende lid die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - twee gewone en twee plaatsvervangende lid die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - één gewoon lid en één plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II. - Leden «

Art. 3.Worden benoemd tot leden van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a)Gewone leden : - voor de Federatie van de Technologische Industrie AGORIA van België : De heren : Michel VANQUAETHEM te 5380 Fernelmont; Frits POTEMANS te 1780 Wemmel;

Mevrouwen : Véronique GELY à 1320 Bevekom;

Goedele HUFKENS à 2610 Wilrijk;

Veerle VERMEULEN à 2018 Antwerpen; b) plaatsvervangende leden : - voor de Federatie van de Technologische industrie AGORIA van België : De heren : Eric ROBERT te 7600 Zinnik; Jan VAN HYFTE te 9060 Zelzate;

Alain SADZOT te 4020 Jupille;

Stephan VANHAVERBEKE te 3053 Haasrode;

Mevr. Valérie BAESCH te 4000 Luik ; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer Marc LENDERS te 9000 Gent; Mevr. Jessica DI SANTO te 6110 Montigny-le-Tilleul; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : Mevrouwen : Anh THUONG HUYNH te 1030 Brussel;

Vera DE NORRE te 9090 Melle; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : Mevr. Hulya AKKAS te 1030 Brussel; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heren : François BIEBAUT te 8000 Brugge; Cué ALVAREZ NICANOR te 4870 Trooz - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Gabriel SMAL te 4000 Luik;

Walter CNOP te 1820 Steenokkerzeel; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Kurt MARYSSE à En-Sint-Kruis (Ndl). »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2013.

Brussel, 17 juli 2014.

P.-P. MAETER

^